ANBI-status

De Culturele ANBI-status

Het project Fresh Notes in Spring is een initiatief van Stichting de Schat, in 2008 opgericht door Anna C.M. Backerra.

Het registratienummer bij de Kamer van Koophandel is 08179658.
Het fiscaal nummer is 8197.79.234.
Het bankrekeningnummer is NL23RABO0135738822.
Het postadres is G. Sylvanusstraat 2, 7412 DM Deventer.

Sinds 1 januari 2012 heeft deze stichting een culturele ANBI-status,
waarbij ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

 • Doelstelling
  • Activiteiten
  • Beleidsplan
  • Bestuur
  • Beloningsbeleid
  • Actueel verslag van activiteiten in 2015
  • Financiële verantwoording over 2015

Doelstelling
De doelstelling volgens de statuten:
Het organiseren, stimuleren en ondersteunen van culturele projecten op het gebied van klassieke muziek, theater, voordrachtskunst, poëzie, literatuur, fotografie en combinaties daarvan. De projecten kunnen podiumactiviteiten omvatten alsmede het realiseren en uitgeven van boeken, cd’s en dvd’s.

Activiteiten op dit moment
Fresh Notes-projecten betreffen klassieke muziek en dans en zijn gericht op kinderen, jongeren en volwassenen.

Kernactiviteit in 2016 was het vijfde jaarlijkse festival Fresh Notes in Spring in Deventer en omgeving voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het festival omvat Schoolconcerten, Workshops Instrument-uitproberen en Ensemble-spelen, Workshop Het Grote Orkestspel, Workshop Jonge Artiesten, een Kamermuziekconcert en een Sprookjesconcert. Hiermee worden kinderen in de klassieke muziek geïntroduceerd door een twintigtal jonge professionele Russische musici van het Taurida Orkest uit Sint Petersburg. Artistiek leider is dirigent en muziekpedagoog Michail Golikov.

Incidenteel biedt de stichting haar diensten aan bij lokale projecten. Zo is zij het overkoepelend orgaan geweest van het project Moskou aan de IJssel in het kader van het Ruslandjaar.

Beleidsplan
Bij alle projecten wordt geprobeerd te werken met een mix van amateurs en professionals. Daarbij wordt gezocht naar een geschikte positie voor elke deelnemer aan het project.

Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk, maar muzikaal gezien in elk geval professioneel niveau van ieder project.

De jonge, professionele musici komen uit Rusland, omdat daar een veel uitgebreidere expertise aanwezig is op het gebied van muziekpedagogiek.
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden door met vrijwilligers te werken, maar alleen in die functies waar een minder professionele aanpak niet ten koste gaat van het gewenste eindresultaat.

Het festival Fresh Notes in Spring heeft in de loop van zes jaar veel expertise opgeleverd op twee gebieden. Ten eerste wat betreft het stimuleren van efficiënte muzikale ontwikkeling bij groepen kinderen van 6 tot 12 jaar van sterk uiteenlopend niveau. Ten tweede wat betreft het enthousiasmeren van jongeren en volwassenen door middel van kamermuziek-nieuwe stijl, een kamermuziek & kunst concert, met een spannend programma, een korte presentatie voorafgaand aan elk nummer en de combinatie met actieve kunstenaars op het podium.

Daarnaast is gebleken dat de schoolconcerten langzamerhand in de verdrukking komen doordat veel basisscholen overbelast zijn. Bovendien wordt de muziekschool opgeheven, waardoor de workshops niet meer op de gewenste wijze kunnen plaatsvinden.

Daarom wordt een nieuwe formule ontwikkeld. Voor 2018/19 wordt een tournee door Nederland samengesteld, waarbij in elke stad ‘s middags een sprookjesconcert annex workshop gehouden en ‘s avonds een kamermuziek & kunst concert. Het bereik wordt dan groter.

Bestuur
Voorzitter: Nicoline Reinders
Secretaris: Fokkelien von Meyenfeldt
Penningmeester: Anna Backerra

Beloningsbeleid
Er is tot nu toe nog geen salaris betaald aan de directeur van de stichting en er zijn geen vergoedingen aan vrijwilligers betaald.

Vrijwilligers hebben gratis toegangskaartjes voor het Sprookjesconcert van Fresh Notes in Spring, respectievelijk het Gala van Moskou aan de IJssel ontvangen. Telkens wanneer een nieuwe cd-uitvoering van het Taurida Orkest beschikbaar is, ontvangen alle vrijwilligers hiervan een exemplaar. Indien mogelijk wordt er een afterparty voor de vrijwilligers georganiseerd.

Indien de financiële situatie dat toelaat, zullen vrijwilligers worden betaald conform de richtlijnen, dat wil zeggen maximaal € 150,- per maand en € 1.500,- per kalenderjaar, met een maximale uurvergoeding van € 4,50. Mochten in de toekomst vergoedingen en/of salarissen kunnen worden betaald, dan zal de directeur terugtreden uit het bestuur.

Actueel verslag van de activiteiten in 2016

 1. Er is een geïllustreerd sprookjesboekje in eigen beheer uitgegeven. De titel is” Het puinruimertje” en de auteur / illustrator is Anna Backerra. Er zijn 40 exemplaren gemaakt die verkocht zijn.
 2. Voor de vijfde keer is het evenement Fresh Notes in Spring van 17 tm 22 mei 2016 uitgevoerd in Deventer. Er zijn daarvoor 17 musici uit Sint Petersburg gekomen, allen leden van het Taurida Orkest o.l.v. Michail Golikov. Er is aan 6 basisscholen schoolconcerten gegeven, telkens aan ongeveer 120 – 140 kinderen. Na afloop daarvan werden workshops gegeven aan de kinderen die dat wilden (meestal 30 – 40), waarbij allemaal samen een muziekstuk werd opgebouwd en gespeeld. Alle workshops in muziekschool de Leeuwenkuil zijn uitgevoerd: Instrumenten uitproberen, Ensemble spelen en Het Grote Orkestspel. Er waren daarbij ongeveer 65 kinderen, een prettig aantal. Daarnaast deden twaalf kinderen mee met de workshop Jonge Artiesten als voorbereiding voor het Sprookjesconcert in het Huis voor de Amateurkunst. Dit werd uitgevoerd rond een verbindend sprookje door Anna Backerra; er waren ongeveer 80 bezoekers. Het kamerconcert in de Synagoge werd door ongeveer 90 mensen bezocht. Er hebben ongeveer 50 vrijwilligers meegewerkt als gastgezin, kok, chauffeur of voor andere taken.

 

Financiële verantwoording over 2016

 

Toelichting over 2016:

De winst die in 2015 nog € 3.430,- bedroeg, is in 2016 € 4.709,-

De lening is verder geslonken door een gift van 4.000,-

Datum: 27 juni 2017